Markkommitte

Kolsta Hatts Samfällighet

Markkommitté


Kommitté för skötsel av våra gemensamma områden

Trädfällning mm


Sammankallande för gruppen är:


Föreningens vice ordförande

Rolf Gustafson


Övriga:

Johnny Cypriansen

Håkan Bolander

Jan Lundkvist

Tomas Blomkvist