Hem

Kolsta Hatts Samfällighet

En pärla vid Mälarens strand


Här på Kolsta Hatt har sommarboende bott sen 30-talet. Nu är bebyggelsen blandad med sommarboende och året runt boende.


På sommaren firas midsommar tillsammans med de 2 andra

föreningarna på Kolsta Hatt med dans på egen dansbana.


Årsmötesprotokoll 2020


Städdag blir lördagen
den 26 september.
Samling kl.11.00 vid dansbanan

Fastighetsägare

Adressändringar, ägarbyte

och mailadresser

kan ni ändra här:


info@kolstahatt.se


VIKTIG INFO

Det har kommit till vår kännedom att Parkslide finns på Kolstahatt. Alla fastighetsägare ombeds att uppmärksamma om växten finns på den egna tomten och meddela styrelsen om så är fallet.

Styrelsen


Förkännedom har fastighetsägare börjat utrotning av Parkslide. Området kommer att markeras och växterna kommer att transporteras och brännas enligt anvisningar.


Länk med mer information>>>