60-tals bilder

Kolsta Hatt, Kolsta Äng och Lervikens

historia och liv

Bilder från tidigt 60-talets.Bidrag av Stig-Olof Ohlsson Lerviken

Bilderna:

1-4: är fotbollsmatch i Söder sluttningen


5-7: är från midsommar


8: är 2 grabbar på cykel Ohlsson/Cressman

Åsikter och bidrag till vår historia tas emot av

Marie Cypriansen, Kolstahattsvägen 44, 635 09 Eskilstuna

cypriansen@ozways.se