Corona info

Kolsta Hatts Samfällighet

Coronakrisen


Styrelsen för Kolsta Hatts Samfällighetsförening fattade vid sitt senaste sammanträde 4/4 2020 beslut om att ställa in följande planerade aktiviteter. Föreningen följer därmed de råd och anvisningar som myndigheterna utfärdat och med respekt för våra medlemmars och övriga människors hälsa.


Städdagen 25 april.

Föreningens årsmöte 16 maj.

Midsommarfesten 19 juni.


Beträffande det avdrag på medlemsavgiften som genereras av deltagande i städdagen kommer detta att tillgodoräknas samtliga fastigheter. I övrigt gäller att varje fastighetsägare tar ansvar för sin egen fastighet och dess skötsel.


Föreningens årsmöte kommer att genomföras så snart omständigheterna medger det. Kallelse kommer att ske i vederbörlig ordning.


Om den allmänna situationen framåt medger det är styrelsen beredd att med kort varsel rigga en midsommarfest och då kanske främst med lekar runt midsommarstången för barnen.


Styrelsen kan bara beklaga den uppkomna situationen och känna oro för utvecklingen av Coronaviruset, både ur hälsosynpunkt och den uppkomna svåra ekonomiska situationen för många av våra medmänniskor.


Nu om någonsin gäller att respektera varandra ur alla tänkbara synvinklar.

Vid frågor och kommentarer står styrelsen naturligtvis till förfogande.


För styrelsen

Toivo Mitt

Ordförande