Hem

Kolsta Hatts Samfällighet

En pärla vid Mälarens strand


Här på Kolsta Hatt har sommarboende bott sen 30-talet. Nu är bebyggelsen blandad med sommarboende och året runt boende.


På sommaren firas midsommar tillsammans med de 2 andra

föreningarna på Kolsta Hatt med dans på egen dansbana.


VIKTIG INFO

Det har kommit till vår kännedom att Parkslide finns på Kolstahatt. Alla fastighetsägare ombeds att uppmärksamma om växten finns på den egna tomten och meddela styrelsen om så är fallet. Frågan kommer att tas upp på Städdagen den 25 april.

Styrelsen

Kallelse till uppskjutet
Årsmöte 20200829

Läs mer här >>>

Fastighetsägare

Adressändringar, ägarbyte

och mailadresser

kan ni ändra här:


info@kolstahatt.se