Historik

Kolsta Hatt, Kolsta Äng och Lervikens

historia och liv

Dom tre samfällighetsföreningarna gemensamma historia.

Idag finns finns 2 dokument som beskriver livet från början 1920-talet


Gemensamt har sedan 1950-talet annordnats midsommarfirande, numera på Kolsta Hatts dansbana.
Bilder från Midsommar vid Lervikens festplats


1957 - 1960 Vandringspris Femkamp mellan föreningarna

Tidigt 60-tal: Bilder Fotboll och Midsommar. Stig-Olof Ohlsson


2007 Kommunalt vatten och avlopp

2008 fastställdes Detajplan för området

Föreningarna ingår i Vägföreningen GA1 Kolsta Hensta Samfällighet


2003-07-18 Artikel om Sonja Karlssons Kolsta Hatt i tidningen Folket.

Några bilder är till höger.


2015 iordningställdes Boulebana på Kolsta Äng som är gemensam för föreningarna.


2016 öppnade "Bibliotek Kolsta Hatt" ett bokskåp på dansbanan där man hämtar och lämnar böcker, filmer, ljudböcker helt fritt för alla.

Bilder från ca 1950-talets Kolstahatt.

Staffan C Lerviken

Sonja Karlssons Kolsta Hatt från artikel i tidningen Folket

Åsikter och bidrag till vår historia tas emot av

Marie Cypriansen, Kolstahattsvägen 44, 635 09 Eskilstuna

cypriansen@ozways.se